İnebolu Malmüdürlüğü Resmi Web Sitesi

KBS Maaş Bilgi Ekranı Konulu Say2000i Duyurusu

Paylaş

duyuruBakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce 24.03.2011 tarihinde KBS Maaş Bilgi Ekranı Uygulaması ve Maaş Banka Listelerinin Elektronik Ortamda Aktarılması Uygulamasına (Maaşlarını İŞBANKASI'ndan alan kurumlarımız ) Nisan 2011 maaşında İlçemizde de başlanacağına ilişkin duyurusu yayınlandı.

 Harcama Birimlerimizin söz konusu duyuru doğrultusunda gereğini yapmalarını önemle arz/rica ederim.

 

                                                                                                                       Cemal YILDIZ

                                                                                                                           Malmüdürü

 

  

T.C.

 

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

KBS MAAŞ BİLGİ EKRANI UYGULAMASI VE MAAŞ BANKA LİSTELERİNİN ELEKTRONİK ORTAMDA AKTARILMASI İLE İLGİLİ 2011/15 SAYILI KBS DUYURUSU_24.03.2011

 

1- KBS Maaş Bilgi Ekranı;

Bilindiği üzere, 28/02/2011 tarihli ve 2591 sayılı Genel Yazımızla Mart -2011 maaş döneminden itibaren "KBS Maaş Bilgi Ekranının" harcama birimlerinde yetkilendirilen gerçekleştirme görevlilerinin (Eski adı ile maaş mutemetleri) kullanımına açıldığı ve bu formda ilk aşamada personelin aile durum bilgileri ile dil tazminatından yararlanan personel için dil tazminatı bilgilerinin eksiksiz ve tam olarak girilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda yer alan açıklamalardan ve merkeze gönderilen elektronik postalardan uygulamada bazı hususlarda tereddütler yaşandığı anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Buna göre;

1.1. Personel Aile Durum Bilgileri formundan eş için eş yardımından yararlanıp /yararlanmadığı, sakatlık indiriminden yararlanıp/yararlanmadığı seçenekleri işaretlenecektir. Eş için asgari geçim indiriminden yararlanıp/yararlanmadığı seçimi yapılmayacak olup, sistemde Eş Yardımı sütununda yapılan seçime göre otomatik olarak eşin asgari geçim indiriminden yararlanıp yaralanmadığı arka planda hesaplamalara dahil edilecektir. Eşi yabancı olan için, Yeni Kayıt Ekle butonu ile 99 ile başlayan Yabancı TC Kimlik Numarası ve diğer bilgileri sisteme girilecektir. Personelin, ilgili mevzuatına göre anne ve/veya babasının sakatlık indiriminden yararlandırılması gerekiyorsa; "Yeni Kayıt Ekle" butonu ile anne ve/veya babanın TC Kimlik numaralarının girilmesi ve asgari geçim indiriminden Yararlanıyor seçeneğinin seçilmesi gerekmektedir.

Öte yandan çocuk için, çocuk yardımı, asgari geçim indirimi ve sakatlık indiriminden yararlanma durumları Yararlanıyor/Yararlanmıyor şeklinde işaretlenecek, eğer personelin çocuğu çocuk yardımından yararlanmıyorsa kesinlikle silinmeyecek, Yararlanmıyor olarak işaretlenecektir. Dil tazminatından yararlanan personelin dil tazminatı bilgilerinin de Nisan-2011 maaş dönemine kadar Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) "Maaş Bilgi Ekranı" Formundan girilmesi gerekmektedir. Söz konusu formdan girilen bilgilerin Maaş Raporları içine eklenen Maaş İnceleme ve Kontrol Dökümleri Raporlarından kontrol edilmesi ve bu süreçte muhasebe birimleri ile harcama birimlerinin koordinasyonlu çalışarak, gerekli bilgi girişlerini biran önce tamamlamaları gerekmektedir.

Ayrıca, say2000i Maaş Bilgi Girişi Formunda bu uygulamadan önce kayıtlı olan bilgiler kesinlikle KBS Maaş Bilgi Girişi – Aile Durum Bilgileri ile Dil Tazminatı Bilgileri alanlarına merkezden otomatik aktarılmayacaktır. Bu nedenle, harcama birimleri tarafından uygulama kılavuzunda belirtildiği üzere bilgilerin tam ve eksiksiz olarak girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Nisan-2011 maaş döneminden itibaren aile yardımı, sakatlık indirimi, asgari geçim indirimi ve dil tazminatı sistemde hesaplanmayacak ve ilgilere ödenmeyecektir.

1.2- Kadro karşılığı sözleşmeli personel uygulama kapsamı dışında olup, söz konusu personelle ilgili daha sonra duyuru yapılacaktır.

1.3-Harcama birimleri personelinin sistemde kayıtlı bulunan ve doğrudan maaş hesabına etki etmeyen TC Kimlik No, Ad, Soyad, Medeni Durumu, Cinsiyeti, Sınıf Kodu, Unvan Kodu, Baba Adı, Doğum Tarihi, Öğrenim Durumu, Sicil No, Kadro Derecesi ve Emekliliğe Esas Terfi Tarihi alanlarına bilgi girişi veya önceden girilmiş olan bilgilerde yapılacak değişiklikler de Maaş Bilgi Ekranından yapılacaktır. Harcama birimlerince personelin çocuk yardımı bilgileri tam olarak girilmesine karşın sistemde maaş hesaplaması yapıldığında çocuk yardımı hesaplanmıyorsa, personelin medeni durum bilgisinin kontrol edilerek tekrar Evli/Bekar seçilmesi ve Kabul butonuna basılması gerekmektedir.

1.4- Yeni personel kayıtları muhasebe birimleri tarafından Maaş Bilgi Girişi Formundan yapılacak olup, personelin Aile Durum Bilgileri ile Dil Tazminatı Bilgileri ise harcama birimleri tarafından yapılacaktır.

2- Maaş Banka Listelerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi;

2.1-Banka listelerinin elektronik ortamda aktartılmasına yönelik İş Bankasıyla başlatılan pilot uygulama (Nisan-2011 maaş döneminde) kapsamına ekli listede yer alan iller de dahil edilmiştir (Antalya, Karaman, Ankara, İstanbul, İzmir ve ekli listede yer alan iller). Pilot uygulama kapsamına Mayıs-2011 maaş döneminde alınacak diğer iller ayrıca duyurulacaktır.

2.2-Merkezden yapılan kontrollerde bazı harcama birimlerinin disket banka kod bilgilerinin hatalı ya da eksik girildiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda, özellikle pilot uygulama kapsamına yeni dahil edilen illerde maaşlarını İş Bankası şubelerinden alan harcama birimleri ile bu birimlerin ödemelerini gerçekleştiren muhasebe birimlerinin ilgili banka şubeleri ile irtibata geçerek Banka Şube Kodu, Firma Kodu ve Firma Hesap No bilgilerini kontrol ettirmeleri, hatalı ve eksik olan bilgileri 2011/8 sayılı KBS duyurusunda belirtilen esaslara göre uygulamanın başlayacağı Nisan/2011 maaş döneminden önce düzeltmeleri/girmeleri gerekmektedir.

Ayrıca, maaş bilgi girişi formunda kayıtlı personelin T.C. Kimlik No, banka şube kodu ve IBAN bilgilerinin de gözden geçirilmesi; hatalı ve eksik olan bilgilerin sistemde en kısa sürede düzeltilmesi gerekmektedir.

Pilot uygulama kapsamına alınan illerde maaşlarını İş Bankası şubelerinden alan harcama birimleri mutemetlerinin maaş hesaplama işlemleri tamamlandıktan ve Hazine'ce nakit karşılandıktan sonra "Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Maaş Disketini Bankaya Aktarma Uygulama Kılavuzu"nda anlatıldığı şekilde Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) "Banka Aktarım İşlemleri" formunda bulunan BANKA LİSTESİ GÖNDER butonuna basmaları gerekmektedir.

Bilgilerini ve maaş ödemelerinde herhangi bir gecikmeye sebep verilmemesi bakımından harcama birimlerinin bilgilendirilmesi ve gereken tedbirlerin alınmasını önemle rica ederim.

                                                                                               Hikmet TOSUN

                                                                                                             Genel Müdür V.

Paylaş

Camikebir Mah. Adalet Sok. No:1, Hükümet Konağı Kat:3, İNEBOLU-KASTAMONU. Tel: 0366 811 40 18. Site Tasarım, Malmüdürü Cemal YILDIZ

Top Desktop version