İnebolu Malmüdürlüğü Resmi Web Sitesi

Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulaması

Paylaş

bakanlik_duyurusuBakanlığımız Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan ve 20.03.2012 tarihinden itibaren uygulamaya geçecek olan " Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulaması " na ilişkin yazı aşağıda verilmiştir. Tüm Harcama Birimlerimizin yazı doğrultusunda işlem yapması ve uygulamaya ilişkin " Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulama Klavuzunu " incelemeleri gerekmektedir. UYGULAMA KLAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ.


T.C

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.MGM.0.41/010-07-01/02460                                         09/03/2012

KONU: Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulaması


Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin 1 inci fıkrasında yer alan, “Taşınırların tüm giriş ve çıkış kayıtları ile kullanılacak defter, belge ve cetvellerin bilgisayar ortamında tutulması ve düzenlenmesi esastır.”hükmünce hazırlanan ve Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sisteminin (KBS) alt uygulamasıolan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS), 2010 yılından itibaren genel ve özel bütçeli çeşitli kamu idarelerinde kullanılmaya başlamıştır.

TKYS’ de oluşturulan ve muhasebe birimine gönderilecek olan taşınır işlem fişlerinin (TİF) ödeme belgesi oluşturulduktan sonra, ödeme belgesi ve eki TİF’ in elektronik ortamda muhasebe birimine gönderilmesine ilişkin, KBS’ nin diğer alt uygulamasıolan Harcama Yönetim Sisteminde (HYS) Taşınır Uygulaması geliştirilmiştir.

TKYS’ yi kullanan genel ve özel bütçeli idareler, 20 Mart 2012 tarihinden itibaren TİF’lere ilişkin ödeme belgelerini Taşınır Uygulaması üzerinden oluşturacaklardır. Bu uygulamanın işleyişine ilişkin “Harcama Yönetim Sistemi Taşınır Uygulaması” kılavuzu, http://www.muhasebat.gov.tr/destek/uygulama/kbs/index.phpadresine eklenmiştir.

Genel bütçeli idareler için, HYS’ de Harcama Yetkilisi/ Gerçekleştirme Görevlisi yetkilendirme işlemleri halihazırda uygulanan yöntemle devam edecektir.

HYS’yi ilk defa kullanacak olan özel bütçeli idarelerde, harcama birimi personelinin KBS-Harcama Yönetim Sistemine erişimi için kullanıcı yetkilendirme ve şifre verilmesinde, aşağıda belirtilen esaslara göre işlem yapılacaktır. Buna göre;

1- Muhasebe yetkilileri, öncelikle harcama yetkililerine ve/veya harcama yetkililerinin kendileri adına sistemi kullanmaya yetkili kıldıkları personele (harcama yetkilisi kullanıcısı) erişim yetkisi verecekler; söz konusu harcama yetkilisi kullanıcısı da, HYS’ yi kullanacak en fazla üç personele (gerçekleştirme görevlisi kullanıcısı) yetkilendirme işlemi yapacaktır.

2- Harcama birimleri, harcama yetkilisi kullanıcısının HYS’ye erişim taleplerini, ad, soyad, unvan, T.C. kimlik numarası belirterek resmi yazı ile ilgili muhasebe birimlerine yapacaklardır. Yetki verme sürecinin daha hızlı ve aktif işleyebilmesi için harcama birimleri yazılarını daha sonra göndermek kaydıyla, faks yoluyla muhasebe birimlerinden yetkilendirme talebinde bulunabileceklerdir.

3- Her bir harcama yetkilisi kullanıcısına, kullanıcı adı ve şifresinin bulunduğu bir adet şifre zarfı, sistemde otomatik olarak üretilecek tutanakla verilecektir.

4- Görevinden ayrılan harcama yetkilisi kullanıcısının şifrelerinin iptal edilebilmesi için ilgili harcama birimleri bu konuyu resmi yazı ile muhasebe birimlerine bildirecekler ve gereği muhasebe yetkililerince yerine getirilecektir. Bu bilgilerin bildirilmemesinden doğacak sorumluluk ilgili kuruma ait olacaktır. Görevinden ayrıldığı resmi yazı ile bildirilmesine karşın, kullanıcıların şifre iptalinin yapılmaması durumunda doğacak sorumluluk ise muhasebe yetkililerine ait olacaktır.

5- Harcama yetkilisi kullanıcısının, HYS’ ye erişim yetkisi verdiği kendi personelinden görevinden ayrılanların yetkilerinin iptali, ilgili harcama yetkilisi kullanıcısıtarafından yapılacaktır. Görevinden ayrılan ancak erişim yetkisi iptal edilmeyen personele ait sorumluluk ilgili harcama yetkilisi kullanıcısına ait olacaktır.

6- Şifrelerin herhangi bir nedenle üçüncüşahısların eline geçmesinden doğacak sorumluluk ilgili kişilere ait olacaktır.

7- Yetkilendirme ile ilgili evraklar muhasebe biriminde dosyalanıp, saklanacak ve muhasebe yetkilileri arasındaki devirlerde devir- teslimi yapılacaktır.


Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.


Mehmet SARITAŞ

Bakan a.

Genel Müdür


DAĞITIM:

- Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemini Kullanan Genel ve Özel Bütçeli İdarelere

 

Paylaş

Camikebir Mah. Adalet Sok. No:1, Hükümet Konağı Kat:3, İNEBOLU-KASTAMONU. Tel: 0366 811 40 18. Site Tasarım, Malmüdürü Cemal YILDIZ

Top Desktop version