İnebolu Malmüdürlüğü Resmi Web Sitesi

say2000i KBS Raporlama Duyurusu

Paylaş

duyuruT.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Muhasebat Genel Müdürlüğü

KAMU HESAPLARI BİLGİ SİSTEMİ RAPORLARININ MERKEZ DIŞI BİRİMLERİNE AÇILMASI İLE MAAŞ MODÜLÜNÜN KAPATILMASI HAKKINDA 2010/38 SAYILI SAY2000İ DUYURUSU

1- Bakanlığımızca (Muhasebat Genel Müdürlüğü) 81 İl Valiliğine gönderilen 27.12.2010 tarihli ve B.07.0.MGM.0.55-315-01-01/17442 sayılı yazımızda; Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi üzerinde bulunan KBS Kullanıcı Raporları uygulamasının Merkez Dışı Birimlere (taşra birimi) açılacağı belirtilmiş olup, söz konusu yazı gereği harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında koordinasyonun sağlanması için aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 42 nci maddesinin ikinci fıkrasında; “Kesin hesap kanunu tasarısı, muhasebe kayıtları dikkate alınarak, merkezî yönetim bütçe kanununun şekline uygun olarak Maliye Bakanlığınca hazırlanır.” hükmü,  61 inci maddesinin ikinci fıkrasında;”… Muhasebe yetkilileri gerekli bilgi ve raporları düzenli olarak kamu idarelerine verirler.” Hükmü, 5436 sayılı Kanunla değişik geçici 3 üncü maddesinde ise; “Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde kullanılan saymanlık otomasyon sistemi (say2000i) Maliye Bakanlığınca uygun görülen özel bütçeli idarelerde de kullanılır. Sistemin kurulum, işletim ve kullanımına ilişkin usûl ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.” Hükmü getirilmiştir.

Bu bağlamda, Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ nde başlatılan “KBS – Kullanıcı Raporları Modülü” uygulaması öncelikli olarak Kurumların merkez birimlerinde gerekli kullanıcı tanımlamaları yapılmak suretiyle kullanıma açılmıştır. Diğer taraftan, Kurumların merkez dışı birimlerinin (taşra birimleri) de; kendileri adına gönderilen ödenekler, bunlardan yapılan giderler ile verilen avans ve kredilerin takibi, ödenek üstü harcama durumu, ödeme yönünden bağlı oldukları muhasebe birimlerince kendileri adına yapılan ödemeler, birimleri adına bütçeleştirilmiş borçlar hesabına yapılan kayıtlar, taşınır kayıtları ve personel ödemelerine ilişkin istatistiki bilgileri izleyebilmeleri için ikinci aşama çalışma tamamlanmış olup, söz konusu Modülün Kurumların merkez dışı birimlerince (taşra birimleri) de kullanımına ilişkin gerekli açıklama aşağıda yapılmıştır.

Buna göre;

1-1 KBS-Kullanıcı Raporları Modülü Kurumların merkez dışı birimlerinde harcama yetkilisi olarak görevlendirilmiş ve Sistemde “Harcama Yetkisi” rolü ile yetkilendirilmiş olan personele açılmıştır. Gerçekleştirme görevlileri ile il ve ilçe yöneticilerine de açılması yönünde çalışmalar devam etmekte olup, çalışmalar tamamlandığında bahsi geçen personel de sistemi kullanabilecektir.

1-2 Harcama yetkilisi rolüne sahip kullanıcılar www.kbs.gov.tr internet adresinden mevcut kullanıcı adı ve şifreleriyle sisteme giriş yapabileceklerdir.

1-3 KBS–Kullanıcı Raporları Modülüyle ilgili sorunlar Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.">Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.  adresine elektronik postayla bildirilecektir.

1-4 Konu ile ilgili uygulama kılavuzu Kullanıcı Raporları Modülü içerisine eklenmiştir.

Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde; uygulamanın sağlıklı yürütülebilmesi için muhasebe birimlerince harcama birimlerine gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

2- Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)’ ndeki personel modülü ile ek ders, fazla çalışma ve sosyal hak ve yardımları modülleri 2010 yılı personel bilgilerinin 2011 yılına devir işlemlerinin yapılmasından dolayı 30.12.2010 tarihinden itibaren 03.01.2011 tarihine kadar veri girişine kapatılacaktır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Ömer DUMAN

Genel Müdür

KULLANMA KILAVUZUNA ULAŞMAK İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ.

 

Paylaş

Camikebir Mah. Adalet Sok. No:1, Hükümet Konağı Kat:3, İNEBOLU-KASTAMONU. Tel: 0366 811 40 18. Site Tasarım, Malmüdürü Cemal YILDIZ

Top Desktop version